ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกาเวลา

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เกาเวลา บอกแนวคิดการบริหาร เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ทางความคิด การทำงานและทางจิตใจ เพราะว่าเรามีเวลาจำกัด เราจึงไม่ควรเดินหลงทางหรือเดินอ้อมไปไกลควรจะเดินตรงไปทางจุดหมายปลายทางที่ฝัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-06 01:02
2018-01-13 01:02
2018-01-03 01:02