ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง

ผู้แต่ง: รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง “กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง” เล่มนี้ ได้คิดค้นและทำการวิจัยโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 22 เมนูที่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่น แกงเลียง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-10 01:03
2017-07-15 01:01
2017-03-29 08:40