ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิตม.ปลายมั่นใจเต็ม 100

ผู้แต่ง: นายพงกร ทองมณี

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อธิบายการใช้สูตรจากตัวอย่าง สรุปเรื่องที่ออกข้อสอบ O-NET บ่อยที่สุดมาพร้อมกับโจทย์ที่เจอในสนามสอบจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-21 01:02
2017-07-20 01:02
2017-06-13 00:21
2017-06-07 14:27