ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไขปัญหาปฏิบัติธรรมจากบูรพาจารย์

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังคำตอบที่ถูกต้องของทุกปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากเหล่าบูรพาจารย์ใต้ฟ้าเมืองไทย ผู้เข้าใจความจริงแท้ของชีวิต ความทุกข์แห่งความ “ไม่รู้ ไม่เข้าใจ” จะหมดไป ความสว่างแห่ง “ปัญญา” จะบังเกิดขึ้นมาแทนที่อย่างแน่นอน!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-26 01:02
2017-03-29 08:40