ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความลับของผู้หญิง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ผู้หญิงไม่ได้เข้าใจยาก แค่ผู้ชายไม่เข้าใจมากกว่า
สิ่งเดียวที่ผู้หญิงมีไม่เหมือนผู้ชายก็คือสรีระร่างกาย แต่นอกเหนือจากนั้น
ทั้งพื้นฐานอารมณ์ ความคิด ความสามารถ มารยา ความต้องการ และเรื่องราวอีกร้อยแปด
เธอแสดงออกมากกว่า ละเอียดกว่า และใส่ใจมากกว่าเท่านั้นเอง
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-01 00:21
2017-06-16 06:01
2017-05-02 10:32
2017-03-29 08:40