ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ

ผู้แต่ง: นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ เป็นหนังสือเพื่อการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เริ่มจากการปฏิรูปจิตเพื่อเปลี่ยนภาพในจินตนาการที่มีอยู่ใน 'จิตใต้สำนึก' ให้เป็นภาพที่มีพลังในการบำบัดโรค จนก่อให้เกิดการปฏิรูปกาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-10 01:03
2018-06-24 01:03
2017-12-20 01:02
2017-12-05 01:02
2017-11-22 01:02
2017-06-30 00:21
2017-03-29 08:40