ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรวงศ์/อ.จารุรัตน์ เชาว์เลิศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นการศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วางแผน และดำเนินการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน จัดแสดงนิทรรศการ และนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-06-14 01:01
2017-06-07 14:27