ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์ สังเกตธรรมชาติรอบตัวเรา

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เคล็ดลับ ความฉลาดกับวิทยาศาสตร์รอบตัว เด็กๆ เรียนรู้และสังเกตธรรมชาติรอบตัว สามารถแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รู้จักและเข้าใจธรรมชาติรอบตัว หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรได้ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้อ่าน เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งที่มีประโยชน์และผลกระทบจากธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ มาพร้อมสติ๊กเกอร์ภายในเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-22 01:02
2017-09-21 01:03