ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้างงาน 3 มิติด้วย Alice 3D Animation

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

สร้างงาน 3 มิติ แบบง่ายๆ โดยสามารถเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านตัวการ์ตูน 3 มิติต่างๆ ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-03 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-03-29 08:40
2017-03-29 08:40
2017-03-29 08:40
2017-03-29 08:40
2017-03-29 08:40
2017-03-29 08:40