ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารานุกรมไทยฯ เล่ม ๔๐

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-26 01:02
2017-07-11 00:21
2017-07-10 00:21
2017-07-10 00:21
2017-07-10 00:21
2017-07-10 00:21
2017-07-09 00:21
2017-07-09 00:21
2017-07-07 00:21
2017-07-05 06:01
2017-07-05 06:01
2017-07-04 00:21