ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรื่อง ทองแดง (ฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง ทองแดง ฉบับการ์ตูน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันนับว่ากว้างขวาง มีผู้เขียนเรื่องทองแดงก็หลายเรื่อง แต่น่าเสียดายว่าเรื่องที่เล่า มักมีความคลาดเคลื่อนจากความจริง และขาดข้อมูลสำคัญบางประการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อ "แม่มะลิ" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่า "ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-26 01:02
2018-02-10 01:02
2018-01-22 01:02
2018-01-10 01:02
2017-12-26 01:02
2017-12-20 01:02
2017-12-06 01:02
2017-12-03 01:02
2017-12-03 01:02
2017-12-03 01:02
2017-11-27 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02

หน้า