ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้จึงจัดพิมพ์ หนังสือ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช” โดยบันทึกพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะ และเผยแพร่พระเกียรติคุณอันล้ำเลิศให้ขจรขจาย แผ่ไพศาลไปทั่วโลก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-22 01:02
2017-11-22 01:02
2017-11-22 01:02