ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจแบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ไม่มีทางลัดในการประสบความสำเร็จ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามลำดับขั้น
เพียงแต่คำว่า “การทำตามลำดับขั้นอย่างถูกต้อง” นั้นต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุด
นั่นคือเรื่องทัศนคติและการช่วยเหลือผู้คน ซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สปอนเซอร์”
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-09 01:02