ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิตม.ปลายมั่นใจเต็ม 100
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ผู้แต่ง : นายพงกร ทองมณี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อธิบายการใช้สูตรจากตัวอย่าง สรุปเรื่องที่ออกข้อสอบ O-NET บ่อยที่สุดมาพร้อมกับโจทย์ที่เจอในสนามสอบจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ