ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ของขวัญแห่งความสุข
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือธรรมะที่ให้หลักคิดง่ายๆ ในการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน เพื่อรักษาใจให้มีความสงบเย็นและเป็นสุขได้ ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมตัวจะเป็นอย่างไร หากเราดูแลรักษาใจให้ดี ย่อมไม่หวั่นกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แม้มีเหตุร้ายเข้ามากระทบ ก็ไม่ปล่อยให้มันกระเทือนถึงใจ ทั้งยังสามารถหาประโยชน์จากมัน หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้!