ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4, N5 ฉบับสมบูรณ์
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วาสนา ประชาชนะชัย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับ N4, N5 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ปูพื้นฐานตั้งแต่โครงสร้างประโยค ตัวอย่างการใช้ คำศัพท์น่ารู้ พร้อมแบบฝึกหัดวัดความเข้าใจและเฉลยละเอียด เตรียมสอบวัดระดับ N4, N5 และ A-Level ภาษาญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ