ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 เล่ม 2
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ผู้แต่ง : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 เล่ม 2 โดยใช้ภาษาที่กระชับ, เข้าใจง่าย และราคาประหยัด มี infographic และ flowchart ประกอบการทำความเข้าใจ เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง คดีมโนสาเร่, คดีไม่มีข้อยุ่งยาก, การขาดนัดยื่นคำให้การ และการขาดนัดพิจารณา