ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 เล่ม 1
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ผู้แต่ง : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 เล่ม 1 (การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา, การบังคับตามคคำพิพากษาหรือคำสั่ง - หลักทั่วไป) โดยใช้ภาษาที่กระชับ, เข้าใจง่าย และราคาประหยัด มี infographic และ flowchart ประกอบการทำความเข้าใจ เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง - หลักทั่วไป