ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เหมือนจะแพ้แต่ก็ไม่
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เหมือนจะแพ้ แต่ก็ไม่ เป็นหนังสือที่ จะทำให้คุณรู้ว่า สุขกับทุกข์  เป็นเรื่องปกติของชีวิตและเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ไม่มีใครที่จะพบสุขเพียงอย่างเดียว และไม่มีใครเจอทุกข์เพียงอย่างเดียวเช่นกัน เพราะชีวิตของมนุษย์ย่อมมีสุขและทุกข์ปะปนกันไป เพื่อให้ชีวิตยังเป็นชีวิต อย่าได้กลัวความทุกข์ท้อในวันนี้  เพราะเมื่อทุกข์จากไป สุขแท้จริงก็จะเข้ามา ทำให้ได้รู้จักและได้สัมผัสอย่างแท้จริง!