ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทุกความสำเร็จ เริ่มต้นที่ลงมือทำ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เมื่อได้ลงมือปฏิบัติทุกสิ่งทุ กอย่างด้วยตัวเองแล้ว และไม่นำอนาคตของตนเองไปฝากไว้ กับทฤษฎีมากมายที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะพบเจอหนทางของความสำเร็จได้ รวดเร็วกว่าผู้คนที่ หลงใหลในทฤษฎีสวยงามแต่ไม่เคยคิ ดจะลงมือปฏิบัติตาม แม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่น่าศรัทธาและเปี่ยมไปด้วยพลานุภาพ ก็จะไม่เกิดผลใดๆเลยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากเพียงแต่อ่านและฟัง แต่ไม่ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง