รายละเอียดวีดีโอ

วีดีโอมุมสูงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
หมวดหลัก : ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา

เพลงประกอบ มาร์ชกรมท่า-ขาว เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.ต้องการ เลาหภักดี
VDO โดย NID JUNPLOD