รายละเอียดวีดีโอ

นำเที่ยวเขาวัง-เดินทางสู่เขาวัง
หมวดหลัก : ท่องเที่ยว

เนื้อหา

นำเที่ยวเขาวัง-เดินทางสู่เขาวัง โดยทีมBen Special Guide
พระนครคีรี (เขาวัง) เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน พระราชวังแห่งนี้สร้างอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอดของเขาสมน หรือ เขามไหศวรรย์ พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตาหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆมากมาย รูปแบบสถาปัตยกรรมมีทั้งศิลปะแบบตะวันตก แบบจีน และแบบไทย ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว