รายละเอียดวีดีโอ

ภาพมุมสูงของเขาวังและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

ภาพมุมสูงของเขาวังและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี