รายละเอียดวีดีโอ

โอ้ลูกเจ้าฟ้า
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

โอ้ลูกเจ้าฟ้า
โอ่ลูกเจ้าฟ้า พวกเรามาร่วมใจ กรมท่าเกรียงไกร
รวมหัวใจลูกเบญจม์ เคยอยู่ร่วมกัน ทุกคืนวันไม่ห่างหาย
หัวใจคงวาย เมื่อครูไปจากเบญจม์ เคยสั่งเคยสอน
เคยเว้าวอนพูดจา เคยดุเคยว่า เพื่อให้เราได้ดี
ตั้งจิตอธิษฐาน พระประทานโชคชัย เป่ามนตร์ดลใจ
ขอให้ครูสุขสันต์ (รอบสอง) สัญญาจากใจ เราจะไม่ลืมครู สัญญาจากใจ เราจะไม่ลืมครู